Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfőtől - péntekig: 9-17 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
14617645


Új kitenyésztésű magyar fajták (vagy színváltozatok) elfogadtatásának szabályai (2016)

 Új kitenyésztésű magyar fajták (vagy színváltozatok) elfogadtatásának szabályai

1. Az újonnan kitenyésztett fajtákat és színváltozatokat csak a magyar nemzeti kiállításokon (nemzeti fiatal és nemzeti kiállításokon) lehet bemutatni.

2. A bemutatásnak legalább három egymást követő évben sikeresen kell megtörténnie. A következő minimális egyedszámot kell (min. kettő vagy több tenyésztőtől)bemutatni: első évben 3-3 fiatal egyed. A második évben 2-2 öreg és 3-3 fiatal egyed. A harmadik évben 3-3 öreg és 5-5 fiatal egyed. Amennyiben időben megszakad az állatok bemutatása, (kimarad 1 év), úgy az elismertetés annak megfelelően meghosszabbodik.

3. Az állatok első bemutatása előtt a standard bizottság részére be kell adni egy ideiglenes fajtaleírást, amely felépítésében megegyezik a más fajtáknál érvényben levő (európai) fajtaleírásokéval. A standard bizottság által jóváhagyott fajtaleírás tervezetet a benevezéssel egyidejűleg meg kell küldeni az MGKSZ Bíráló Testülete elnöke részére. A kiállításon az értékelés alapját ez az ideiglenes fajtaleírás adja. Az értékelést BT elnök által kijelölt A vagy B kategóriás bírálók végzik. Az értékelés során a bíráló az állatokat I-II-III. kategóriába sorolja, s a bírálatról jegyzőkönyvet készít, amelyet a kiállítást követő 30 napon belül a BT az érintett kiállítók számára tájékoztatásul megküld. A harmadszori bemutatás akkor minősül sikeresnek, ha a bemutatott egyedek több mint 50%-a (minimum 9 db) eléri az I. kategóriát, s a további példányok is min. II. kategóriába sorolhatók. Ebben az esetben a bíráló javaslatot tesz a jegyzőkönyvben a standard bizottság felé a fajta elfogadtatására. A standard bizottság az ügyben 6 hónapon belül döntést hoz.

Az új fajta (vagy színváltozat) elfogadását a standard bizottság javaslata alapján a soron következő elnökségi ülésen határozattal kell megerősíteni. A határozatot a kitenyésztő(k) részére írásban meg kell küldeni, majd a szaklapban és az MGKSZ weboldalán közzé kell tenni azt a fajtaleírással együtt.

4. Amennyiben az új fajtából az elfogadás évét követő 5 éven belül nem állítanak ki a tenyésztők a nemzeti kiállításokon, úgy a fajta a magyar fajtalistából törlésre kerül. (Min. 2 tenyésztő 10 egyedét kell legalább egyszer bemutatni.)

19/2016. Az elnökség elfogadja Új kitenyésztésű magyar fajták (vagy színváltozatok) elfogadtatásának szabályait.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva