Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfő: 9-17 óráig
Kedd: 9-17 óráig
Szerda: 9-19 óráig
Csütörtök: 9-17 óráig
Péntek: 9-15 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
11418581


Bíráló Testület közleménye

A Bíráló Testület Közleménye
a
kiállítást rendezni szándékozó egyesületek
és fajtaklubok számára
 
 
Az elmúlt évek – sokszor helytelen – gyakorlatát figyelembevéve a BT. tájékoztatja a 2014-2015. évi kiállítási szezonban kiállítást rendezni kívánó szervezeteket az alábbiakról:
A Bíráló Testület ügy-és munkarendje nem változott.
Ennek megfelelően a bírálókérés rendje sem változott.
A bírálók kiküldését az adott kiállítás főrendezőjének írásban kell kérnie. A kérelmet a BT. elnökének címezve az MGKSZ irodának kell benyújtani, min. 15 nappal a bírálat esedékessége előtt.
Akkor van ennyi időre szükség a bíráló delegáláshoz, ha a bírálókkal előre megbeszélték a bírálatot. Amennyiben nem így van, úgy a 15 nap helyett min 21 napra van szüksége a BT-nek a bírálók kijelölésére és értesítésére.
Kisebb kiállítások esetén (500-600 egyed alatti összlétszámnál) szivesen vesszük, ha a rendező szervezet az igényelni kívánt bírálókat előre felkéri a bírálatra. Azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy egy bíráló egy alkalommal 50-70 egyedet értékelhet, s arra is, hogy a vezető bíráló feladata nem a bírálat, hanem a bírálók és a bírálat ellenőrzése, s meghatározott minősítések jóváhagyása.
Nagyobb kiállítások esetén a BT. egyetérthet az előre felkért bírálók személyével, de indokolt esetben módosíthat is a bírálóküldésen.
Csak így lehet biztosítani a bírálók egyenletesebb foglalkoztatását, valamint azt, hogy minden bíráló bírálhasson évente legalább egy alkalommal.
Változatlanul ajánljuk országos, területi és klubkiállításokon szakbírálók alkalmazását, ha az adott fajtából min.50 egyed kerül bemutatásra.

A bírálói díjak változatlanok:
vezető- és szakbíráló díjazása                  10.000 Ft/ alkalom
„A” kategóriás bíráló díja                          8.000 Ft/ alkalom
„B” kategóriás bíráló díja                          7.000 Ft/ alkalom
„C” kategóriás bíráló díja                          6.000 Ft/ alkalom
„D” kategóriás bíráló díja                          5.000 Ft/ alkalom
A bírálói díjról a bírálónak joga van lemondani a rendező egyesület javára.
Ugyanez érvényes az útiköltség-térítésre is.
 
A bíráló igénylés egységesítése érdekében kéri a Bíráló Testület, hogy a rendező szervezetek az alábbi BÍRÁLÓ IGÉNYLő LAP szerinti minimális tartalommal igényeljék a szükséges bírálókat! A Bíráló igénylő lap letölthető: ITTBorbola László
BT. elnöke