Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfőtől - péntekig: 9-17 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
14617571


Márki Zoltán - FELÍR

 


Köszönjük Márki Zoltánnak a FELIR szám beszerzéséhez készített frappáns összeállítását!
Bárány István


Tisztel Olvasók!

Talán kevesen tudják, főleg galambász körökben, hogy a hobbink, hobbiállat tenyésztésünk adóbevallási kötelezettséggel jár, illetve 2021. április 1-től FELIR számunknak is lennie kell. Én, néhány éve tudok az adózási kötelezettségről, de csak 2021 márciusától vagyok regisztrált tenyésztő. Engedjék meg, hogy leírjam, hogyan lettem adószámos magánszemély, annak ellenére, hogy csak egy galambász vagyok. Adózás és díszállattenyésztés Miért kell bizonylatot adni? Elsősorban azért, mert törvényi előírás, másodsorban azért, mert bármikor, bárhol ellenőrizhetik, hogy eleget teszünk-e a bizonylat adási kötelezettségünknek és az elmulasztása súlyos százezrekbe kerülhet.  

Önálló, vagy nem önálló tevékenység?

Nem önálló tevékenység: Mindazon bevételszerző tevékenységek, melyek nem tartoznak semmilyen munkaviszonyon kívüli jövedelemszerzésre alkalmas tevékenységhez, mondjuk hobbihoz, csupán a mindennapi életvitel során adódnak. Pl. a gyerek kinőtt ruháit eladja a szülő. Ez esetben a család nem állít elő ruhákat és nem is kereskedik ruhákkal. Galambász nyelvre lefordítva: Adott egy család, van egy pár páva galambjuk. A galambpár el kezd szaporodni, az utódokat eladják. Ez nem önálló tevékenységnek számít, a szaporulat mennyiségétől függetlenül. Ez esetben elegendő egy adás-vételi szerződés írása, mely a nem önálló tevékenység bizonylatának számít és az ügylet ingó értékesítésnek minősül. Az ingó értékesítés az 1995. évi CXVII. Tv. V. 11 §-a alapján 200 ezer Ft-ig adómentes, az értékesítőt bevallási kötelezettség nem terheli.

Önálló tevékenység: Az önálló tevékenységből származó jövedelem fogalmát ugyanezen törvény VI. fejezet 16 § 1. bekezdése így határozza meg: „Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, melynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely e törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe.” Ez a fogalom éppen olyan, mint a törvényekben általában, sokkal okosabbak nem leszünk tőle. Mégis mi alapján tudjuk eldönteni a kérdést? Egyszerűen azt kell eldöntenünk, hogy mi a tevékenységünk célja. A példában említett családnak semmilyen jövedelemszerző, illetve egyéb célja nincs a páva galamb tartásával, ezért náluk biztos, hogy nem önálló tevékenységről beszélünk. Akinek konkrétan célja, hogy szaporulatot érjen el, az önálló tevékenységet folytat.  

Önálló tevékenység formái.

Ha a hobbiállat tartás célja a szaporulat elérése, akkor már biztos, hogy önálló tevékenységről beszélünk. Már csak egy feladatunk maradt, eldönteni, hogy az önálló tevékenységet adószámos magánszemély, vagy egyéni vállalkozás keretében legalizálhatjuk-e? Itt is a legegyszerűbb megvizsgálni a szaporulat létrehozásának a célját.

Adószámos magánszemély: Az a célja, hogy minél tökéletesebb, a fajtaleírásnak minél inkább megfelelő példányok jöjjenek létre és e tevékenység „melléktermékeként” keletkeznek felesleges, vagy a célnak nem megfelelő egyedek és ezeket értékesíti a tenyésztő, akkor az adószámos magánszemély státuszt kell választania. Itt a dolog lényege, hogy az elsődleges cél nem a jövedelemszerzés.

Egyéni vállalkozó: Ha a tenyésztés célja, hogy minél nagyobb egyedszám jöjjön létre, azzal a céllal, hogy ezen szaporulatot minél hamarabb értékesítse, akkor ezt egyéni, vagy társas vállalkozóként lehet végezni. Mivel ez a lehetőség nem igazán a tenyésztőkre vonatkozik, hanem azokra, akik kizárólag az eladást szem előtt tartva szaporítanak, ezzel részletesebben nem kívánok foglalkozni.  

Hogyan válhat a hobbiállat tenyésztő regisztrált adóalannyá?

Ahhoz, hogy a NAV tudomást szerezzen a tenyésztő önálló tevékenységéről, be kell hozzájuk jelentkezni. A bejelentkezést ajánlott levélben érdemes elküldeni a legközelebbi ügyfélszolgálathoz. Egy 21T101 elnevezésű bejelentő és változás bejelentő lapra van szükség (a 21 az évszámot jelenti) ami beszerezhető a nyomtatványboltokban, de letölthető a www.nav.gov.hu oldalról is. Ez utóbbi előnye, hogy javító program is van hozzá, tehát nincs a hosszas oda-vissza levelezős hiánypótlós, javítós procedúra, mivel csak a hibátlan nyomtatványt engedi kinyomtatni a rendszer. Ehhez egy ÁNYK, általános nyomtatvány kitöltő programra van szükség. Én a munkahelyemen a titkárnő segítségét kértem. Ő, letöltötte a netről, kinyomtatta kitöltve és nekem csak alá kellett írni és elküldeni. A nyomtatványon a 2. pontnál "Az adatlap benyújtásának oka - a bejelentés típusa" kérdésnél egy 1-s számot kell beírni. Majd, be kell X-ni azt, hogy adószám megállapítását kérem.
1. oldal ( 1/2) A 3., 4. pontoknál beírni a nevet, adóazonosító jelet, telefonszámunkat és a lakcímünket. Legalul, dátum, aláírás. A 2. lapon legfelül megint a név, adóazonosító jel. A 3. pontnál, Magyarország és a lakcímünk. A 6. pontnál egy 3-s számot beírni. Majd a 7. pontnál főtevékenységként a 014903 számú kódot és azt, "Hobbiállat tenyésztése". Végül a 3-k lapon a 7. pontnál - "Áfamentesség" egy X-t írni a 2. pontnál az "Alanyi Áfamentességet választok" mezőnél. Az áfamentességet az adószámban az -1-s szám jelenti. Adószámos magánszemélyként, 1-s áfakóddal, nem lehet visszaigényelni az áfát és nem is kell megfizetnünk. 1-s áfakóddal évi 9 millió forintig áfamentes a tevékenységünk. Az adószám első 8 számjegye az adózót egyértelműen azonosító törzsszám. Az ezután lévő szám jelöli az áfakódot. Az utolsó két szám, az adózó székhelye szerint illetékes területi adóhatóság kódja. [12345678-1-36] Ha helyesen töltöttük ki a bejelentő lapunkat, feladása után 30 napon belül vissza küldi a NAV a lapunk másolatát, de már szerepelni fog rajta az adószámunk. A visszakapott nyomtatvánnyal, el kell mennünk a papírboltba nyugta és számlatömböt vásárolni. A nyugta és a számla tömb is szigorú számadású bizonylat, kizárólag az a személy, vagy cég használhatja fel, akinek a nevére a vásárlása történt! Vásárláskor hitelt érdemlően bizonyítani kell az adószámot és a személyazonosságot, erre a NAV-tól visszaküldött, már adószámot is tartalmazó 21T101 nyomtatvány a legalkalmasabb. A vásárlást a papírbolt jelenti a NAV felé, ahol feljegyzik a sorszámokat az adott adószámhoz. Én 50x2 lapos nyugtatömböt és 50x2 lapos egyszerűsített készpénzfizetési számlatömböt vettem. Néhányszáz forint volt a kettő. Adószámos magánszemélyként, minden értékesítés mellé nyugtát kell adnunk. Ezt nem kell a NAV felé bejelenteni. Ha számlát kell kiállítani, azt a kiállítás után 3 naptári napon belül be kell jelenteni a NAV felé. Ez úgy lehetséges, hogy ügyfélkapuval bejelentkezünk a NAV online számla rendszerébe. Ott válasszuk a "számlaadat-rögzítés, - egyszerűsített rögzítés, - új számla rögzítés pontokat. Minden adatot be kell írni, ügyelve, hogy el ne gépeljük, nehogy hibás adatokat adjunk meg. A számláim rendszerezésére, nekem van egy egyszerű, vonalas füzetem. A lap tetejére felírom az adott hónapot. A füzet jobb oldalára a "KIADÁS", bal oldalra a "BEVÉTEL" szavakat. A füzet vonalas részére beírom azt a dátumot, amikor vettem valamit a galamboknak. Majd a számla sorszámát és a végösszeget. Mivel nem vásárolok mindennap, így egy oldal elég egy hónapra. A lap alján összesítem, összeadom az egész havi kiadást, a másik oldal alján a bevételt, ha van és arra az oldalra gemkapocs segítségével rátűzöm a számlákat. A számlák, szigorú számadású bizonylatok, a kiállítástól számítva 6 évig meg kell őrizni.

 

Miért nem lehet őstermelőivel díszmadarat árulni?

Ez azért egészen nem igaz, mert van néhány keskeny határterület, amit mindkét kategóriába be lehet sorolni, ilyenek többek között díszgalambok, fácánok, fürjek, foglyok, díszrécék és társaik.

A legtöbb díszmadarat viszont kizárja az őstermelőkről szóló jogszabály:

„ A mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek a következők: Állat, állati termékek, Vámtarifa azonosító 01. Élő állat (ide értve a méhcsaládot, a méhanyát, a méhbábot és a méhrajt is) kivéve: a sportló, a versenyló, a kutya, a macska, a laboratóriumi állat, a vírus- és szérumállat, a dísz és állatkerti állat, a vadon élő állat, a vadasparkban és a vadaskertben élő fajok, a természetvédelmi oltalom alatt álló, gyűjtési tilalom alá eső állatfajok.”

Az idézetből egyértelműen kiderül, hogy a díszállat a kivételek közé tartozik.
Akinek van őstermelői igazolványa, ugyanazon az adószámon végezheti ezt a tevékenységet is, csak be kell jelenteni és külön bizonylattömböket használni.
Mivel én díszgalambokat tartok, tenyésztek, inkább az adószámos magánszemély tevékenységet választottam. Nem érzem magam őstermelőnek úgy, hogy díszállatokat tartok.

A bizonylatok fajtái

Nem önálló tevékenység esetén az adás-vételi szerződés, melynek kötelező tartalmi elemei:
- eladó és vevő neve, címe, anyja neve, esetleg személyi igazolvány szám.
- az adásvétel tárgya, annak leírása
- kialkudott vételár
- esetleges garancia
- dátum
- a vevő és eladó aláírása
- két tanú aláírása, lakcíme és személyi igazolvány száma.

Önálló tevékenység esetén számla, illetve nyugta tömbbel kell rendelkeznünk.
A nyugta általában 50x2 lapos, önindigós tömb, ezen szerepelnie kell:
- az eladó adatainak (név, cím, adószám, felír szám)
- vételár (több galamb értékesítése esetén az összes ára egy összegben)
- dátum
- eladó aláírása
Ezt a bizonylatot minden esetben ki kell állítani, külön kérésre viszont ÁFÁ-s számlát kell adni.
A számlának két típusa van, az egyszerűsített (készpénzes) számla és a számla. Ennek tartalma:
- eladó neve, címe, adószáma, felír száma
- vevő neve, címe, adószáma, felír száma
- fizetés módja
- számla kelte
- teljesítés kelte
- fizetés határideje
- a termék/szolgáltatás megnevezése, ÁFA kulcsa, mennyiségi egység, egységár, érték
- számlaérték (összesen) ÁFA nélkül
- ÁFA (összesen)
- Számla végösszege
- Aláírás

Jövedelem számítás és bevallási kötelezettség

A magánszemélyeknek minden önálló tevékenységből származó jövedelmét szerepeltetnie kell az éves adóbevallásában az összevonandó jövedelmek között.

Jövedelem = bevétel – költség

Bevétel: Ami adott évre a nyugta, illetve számla tömbben összesítve szerepel.
A költségek elszámolása tekintetében két féle lehetőség közül választhat az adózó, a választását valamennyi önálló tevékenységéből származó jövedelmére egyformán kell alkalmaznia:

-Tételes költségelszámolás: Ez esetben gyűjteni kell az ÁFÁ-s számlákat (figyelem, a nyugta nem jó!) az év közbeni beszerzésekről,pl takarmányok, grittek, vitaminok, mindent ami a hobbinkhoz szükséges és ezeket összesíteni és levonni a bevételből, a maradék a jövedelem. Ha ez negatív lenne, akkor nullát kell a bevallásban szerepeltetni. Ha mégis van belőle plusz jövedelmünk, azt 15%-s adó terheli.

- 90 %-os szabály: A bevétel 90 %-át jövedelemnek tekinthetjük, nem kell számlákat gyűjtögetni, de a hobbitenyésztőknél ez elég előnytelen megoldás, mivel jól tudjuk, 10 %-os költséggel nem lehet hobbiállatot nevelni.

Adóbevallásnál, a 7. pontnál "Önálló tevékenységből származó jövedelem", kell beírnunk az előző évi,

bevétel(t)
költség(et)
jövedelem(et)

Ha költségünk (kiadásaink) meghaladják a bevételt, a rendszer automatikusan beír egy 0-át, tehát nincs befizetni való adónk. Persze ez a lehetőség azokra vonatlozik, akik rendelkeznek ügyfélkapuval és a NAV-tól megkapták az adóbevallás tervezetet. Akinek ezt nem küldi a NAV, mert nincs ügyfélkapuja azoknak papír alapú nyomtatványt kell kitölteni és postán elküldeni.

FELIR szám váltási kötelezettség.

(1) 2021. április 1-től a hobbiállat eladáshoz FELIR számra is szükség van. A FELIR szám léte nem jelent sem fizetési, sem bevallási kötelezettséget, csupán értékesítésnél a nyugtán, vagy számlán fel kell tüntetni, hogy követhető legyen a hobbiállatunk származása. Magát a jogszabályt az illegális kutyaszaporítás és kutya kereskedelem visszaszorítására hozták létre, de gyakorlatilag minden kedvtelésből tartott állat tenyésztésére vonatkozik. A FELIR szám megszerzéséhez ügyfélkapura van szükség, akinek ilyen nincs, az meghatalmazhat olyan ismerőst, rokont, akinek van és ő lezongorázhatja helyette az egész műveletet. Akinek már más tevékenység folytán van FELIR száma (pl. van őstermelő igazolványa), annak fel kell menni a https://portal.nebih.gov.hu/ oldalra, ott jobbra fent a második téglalapban található "ügyfélprofil/e-ügyintézés" lehetőségre kell kattintani és az ügyfélkapuval be tud jelentkezni. A megjelenő képernyőn bal oldalon alul a "tevékenységek" feliratra kell kattintani, majd alul középen a zöld sávban a "nem látom a tevékenységemet" lehetőségre kell kattintani. Ezután ki kell választani a tevékenység alatt a legördülő nyíllal az "Állatvédelem" szót, majd mellette a másik legördülő ablakban a "kedvtelésből tartott állatok forgalomba hozatala (üzlet nélkül)" lehetőséget kell választani, alul pedig be kell pipálni a "nincs" kifejezést, mivel a díszgalamb tenyésztés jelen pillanatban nem engedélyhez kötött tevékenység. Ezt a regisztrációs módot azért írtam le, mert 2021 márciusában így lehetett regisztrálni és fontos lehet azoknak, akiknek van FELIR számuk. Ugyanis, 2021 novemberében változtatott a NÉBIH a tevékenységi besorolásokon. Aki szaporító, vagy kereskedik, annak nem kell tennie semmit a regisztrációjával. Viszont aki tenyésztő, azt más tevékenységi besorolásba tette a NÉBIH. Nekik az előző regisztrációjukat törölni kell. 

FELIR

(2) Akinek már van FELIR száma, azoknak küldött a NÉBIH értesítést, amiben mindent leírnak lépésről lépésre. De azért mégsem olyan egyszerű. A NÉBIH oldalára ügyfélkapuval be kell jelentkezni. Rákattintunk a tevékenységekre. Ott beadja a jelenlegi regisztrációt. A tevékenység rublikánál van kettő, fel-le mutató háromszög. Addig kell nyomogatni, hogy lefele mutasson. Csak utána lesz sötétebb színű a "megszüntetem" felirat, és erre kell ráklikkelni, mobilon rábökni. Ezután rábökni az "Ügyintézés és felügyeleti díj bevallás". Kiválasztani az "Állat főkategóriát". Utána "Állatvédelem szakterület" és "Egyéb kedvtelésből tartott állat tenyésztésének regisztrációja" tevékenységet kell választani. Kezdeményezni a nyilvántartásba vételt. De! Mielőtt tudnánk regisztrálni, ezen az oldalon van egy adatlap. Arra rá kell bökni. Ide be kell írni, milyen fajt és mennyit tartunk. Ezt csatolni kell a regisztrációhoz. Na, ezzel bajlódtam sokat, mert nem tudtam hova mentette a telefon. Nem találtam. Végül a Google Drive lehetőséget választottam és akkor beadta a telefon elsőre lehetőségként, hogy csatolhassam. Amikor ez megvolt, már be is töltötte a következő oldalt, amin már regisztráltként szerepeltem. Minden adatom automatikusan leírva. A FELIR számom ugyan az maradt. Tehát, akinek még nincs FELIR száma és regisztrálni szeretné a tenyészetét, azoknak már az "Egyéb kedvtelésből tartott állat tenyésztése" regisztrációt kell választani, feltéve, ha tenyésztők és nem szaporítók, vagy kereskedők. Végezetül, így első olvasatra kicsit bonyolultnak tűnhet, de nem az. Én is sokat olvasgattam utána az interneten. Én egy egyszerű, szakmunkás „paraszt” gyerek vagyok, még érettségim sincs. Ha nekem sikerült, akkor más, hasonló kaliberű, vagy műveltebb embereknek is menni fog. Bízom abban, hogy írásommal tudtam kicsit segíteni, eligazodni ezekben a dolgokban, annál is inkább, hogy szép hobbink továbbra is fennmaradjon.

Források: NAV - Nemzeti Adó és Vámhivatal NÉBIH - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

 

 

Márki Zoltán
pirók galamb tenyésztő
Mezőtúr