Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfőtől - péntekig: 9-17 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
13079035


Tiszántúl északi rész területi gyűlés meghívó

 


Meghívó

Tisztelt egyesületi vezető és civil társaság képviselő!

Tisztelt Tenyésztőtárs!


Tisztelettel meghívom a 2023. március 26-án 10 óra 30 perckor tartandó Tiszántúl északi része Területi értekezletére.

Gyűlés helye: Bikers Caffe & Pizzeria, Józsapark, Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u 9.

Napirendi pontok:
1. Területi képviselő beszámoló ismertetése, megvitatása, elfogadása
2. Jelölő Bizottság által hivatalos jelölteknek, programismertetési lehetőség Tiszántúl északi terület  tagszervezetei, tagsága előtt. Konzultációs alkalom.

3. Egyebek

A területen működő MGKSZ tagszervezetek elnökeinek, képviselőinek, vagy azokat képviselő küldötteknek (szavazásra jogosultak) – tagszervezetenként egy – szavazati joga van.

A területi értekezlet határozatképes:
1. A meghirdetett időpontban a területen működő tagszervezetek elnökei, képviselői, vagy azok küldötteinek 50%-a +1 fő megjelenése esetén.
2. Ennek hiányában 30 perc múlva a területen működő egyesületek elnökeinek, civil társaságok képviselőinek, vagy azok küldötteinek számától függetlenül határozatképes a területi értekezlet.
3. A területi értekezlet határozatait a szavazásra jogosultak nyílt szavazással, egyszerű többség szabálya alapján hozza meg. A szavazatképesség megállapításánál a jelenléti ív alapján csak a tagszervezeti képviselők/küldöttek vehetők figyelembe.

Debrecen, 2023. március 5.

Juráskó István
területi elnökségi tag