Amint az mindnyájunk előtt ismeretes Magyarország az évszázadok alatt előállított, létrehozott értékeit MAGYAR ÉRTÉKTÁRBA" />
Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfő: 9-17 óráig
Kedd: 9-17 óráig
Szerda: 9-19 óráig
Csütörtök: 9-17 óráig
Péntek: 9-15 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
11522262


MAGYAR ÉRTÉKTÁRTisztelt Fajtaklubvezető, Tenyésztőtárs!

Amint az mindnyájunk előtt ismeretes Magyarország az évszázadok alatt előállított, létrehozott értékeit MAGYAR ÉRTÉKTÁRBA foglalja. A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének Elnöksége megbízásából a hazai kisállatfajták anyagának összeállítását végzem. Nem egyesével, hanem egységesen, Szövetségi szinten kívánjuk e faladatot ellátni. E felelősségteljes, már évekkel ezelőtt is szükséges munka elvégzése nem tűr további halasztást!
 

A http://www.hungarikum.hu/hu/content/hogyan-lehet-valami-hungarikum oldal tájékoztatása szerint: 

Ennek első lépcsőfoka az adott érték települési- vagy tájegységi (azaz közös települési-) értéktár, külhoni települési- vagy tájegységi értéktár, avagy ágazati értéktár valamelyikébe való felvételének és nemzeti értékké nyilvánításának kérelme. Ha olyan nemzeti értékről van szó, amely konkrét településhez nem köthető, az adott nemzeti érték gondozója vagy fenntartója a tárgy szerinti minisztérium által működtetett ágazati értéktárhoz nyújthatja be a javaslatát.

 

Amennyiben a települési/tájegységi értéktárba már felvett nemzeti érték megyei jelentőségű, azt a megyei értéktárhoz kell felterjeszteni, külhoni települési/tájegységi értéktárba már felvett nemzeti értéket pedig a külhoni nemzetrész értéktárhoz.

 

A második lépcsőfok a megyei értéktárba, vagy külhoni nemzetrész értéktárba, vagy az ágazati értéktárba már felvett nemzeti érték Magyar Értéktárba való felvételének, azaz kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánításának kérelme, mely a megfelelő javaslati adatlap Hungarikum Bizottsághoz való benyújtásával történik.

 

A hungarikummá nyilvánítás utolsó lépcsőfoka a Magyar Értéktárba már felvételt nyert kiemelkedő nemzeti érték felvételeének kérelme a Hungarikumok Gyűjteményébe. Ezt az felterjesztést szintén a Hungarikum Bizottsághoz kell benyújtani.

 

Összegezve:

 

- Hungarikummá kizárólag olyan kiemelkedő nemzeti érték nyilvánítható, amely előzőleg már felvételt nyert a Magyar Értéktárba.

 

- Nemzeti érték Magyar Értéktárba való felvételét pedig az kezdeményezheti, akinek javaslata a megyei értéktárba, külhoni nemzetrész értéktárba, vagy az ágazati értéktárba már bekerült.

 

- Nemzeti érték a megyei, vagy külhoni nemzetrész értéktárba kizárólag akkor kerülhet be, ha a települési vagy tájegységi, illetve külhoni települési vagy tájegységi értéktárba korábban már felvételt nyert. 

Ezt az alulról történő építkezést nevezzük a nemzeti értékpiramis rendszerének…

A települési és/vagy megyei, illetve ágazati értéktárba való felvételt követően lehetőség nyílik a nemzeti érték kiemelkedő nemzeti értékké történő felterjesztésére, azaz a Magyar Értéktárba való felvételének kérelmére, amennyiben megfelel a következő definíciónak: kiemelkedő nemzeti érték: olyan nemzeti érték, amely nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű, a magyarságra jellemző és közismert, jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, továbbá hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez...

A javaslatot elektronikus úton, vagy papír alapon és elektronikus adathordozón szükséges benyújtani. A javaslattétel a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének kitöltésével történik…

A javaslat teljességéhez a következő mellékletek megküldése is hozzátartozik: - a javasolt nemzeti érték fényképe(i) vagy audiovizuális dokumentációja; - a nemzeti érték fogalmának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek (amelyek azt igazolják, hogy a javaslat tárgya a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, vagy nemzetünk történelméhez, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött szellemi és anyagi, természeti, közösségi értékeinkhez, vagy termékekhez kötődik); - a javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. - (Továbbá helyi érték esetén a megyei értéktárba történő beterjesztéskor a települési értéktárba történt felvételről szóló határozat.)

Ennek a munkának az első lépcsője a települési/megyei/ágazati értéktárakba történő előterjesztés. E feladat elvégzési módjának meghatározására egy később összehívandó megbeszélés keretében kerülne sor. egy összejövetel során. 

Kérek minden Fajtaklub vezetőt, szakelőadót, ennek hiányában a fajtákért felelősséget érző Tenyésztőt, hogy a kedvencei szakma-történeti anyagának összeállítását végezze el.”  

Az anyag leadási határideje: 2018. november 30.

Az anyagot a 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet értelmében, annak mellékletei figyelembevételével elkészítve először e-mailen kérem eljuttatni az istvanbarany@gmail.com címre, majd egyeztetés után elektronikus adathordozón is.

Székesfehérvár, 2018. szeptember 25.

Bárány István

Díszgalamb Szakosztály elnök