Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-18 óráig
Szerda: 8-16 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 8-14 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
11131071


Megjelenés előtt! Zubor Ferenc: A szervezett magyar galambtenyésztés szakirodalmának bibliográfiája 1831-2015

 


MEGJELENÉS ELŐTT!


Zubor Ferenc: A szervezett magyar galambtenyésztés szakirodalmának bibliográfiája 1831-2015

 

A kiadványra már eddig is többen jelezték igényüket, így nyomtatása rövid időn belül megtörténik.

Érdeklődés, igény bejelentés:

Bárány István.
istvanbarany56@gmail.com
06-30-3005-865

„Több mint három esztendővel ezelőtt született meg a galambtenyésztés témakörében magyar nyelven – legyen szó önálló kötet formájában megszületett munkáról vagy időszaki kiadványokban napvilágot látó szakcikkekről – megjelenő írások teljes és maradéktalan összegyűjtésének gondolata. A munkával szemben várhatóan támasztott többirányú igény eltérő jellegéből adódóan nem kis problémát okozott a bibliográfia szerkezeti felépítése. Az összeállítás szerkezetileg két részre osztható: Az önálló kötet formájában megjelent munkákra – amelyek köre a feltárás teljességének igényéből adódóan kiterjed a szakdolgozatok és disszertációk anyagára is –, valamint a periodikus kiadványokban megjelent szakcikkek anyagára.

A munka összeállításában alapvetően az Országos Széchényi Könyvtár valamint az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (2015 júliusától Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Mezőgazdasági Könyvtár) katalógusában fellelhető szakirodalomra támaszkodtunk, így a bibliográfiában fellelhető könyvek és folyóiratcikkek az említett könyvtárak állományában értelemszerűen hozzáférhetők. Az írások könnyebb fellelhetősége érdekében – az önálló köteteknél az egyes tételek, míg a folyóiratcikkek esetében a periodikus kiadványokat ismertető fejezet végén – feltüntetésre került a könyvtárakban használt raktári számuk is.

A bibliográfia időrendiségét tekintve három korszakba rendezve – a kezdetektől 1918-ig, 1918 és 1945 között, valamint 1945-től napjainkig – koncentrálta az egyes témakörök szakirodalmát, de ezen belül az egyes tételek is a kronológiai sorrendet követik.

A bibliográfia tehát részint kronológiai (a megjelenés ideje szerint rendszerező) valamint tárgyi-tematikus (téma szerint csoportosító) elrendezésben tárja a kutatók elé az érintett időintervallum folyóiratcikkeit. A kronológiai sorrendtől való eltérésre csupán az azonos szerzőtől származó cikksorozatok folytatólagos regisztrálása okán került sor.  Az összegyűjtött anyag döntő többségét szakmai jellegű írások (tenyésztés, tartástechnológia, egészségügy), szakmai jellegű tudósítások (magyar vagy külföldi tenyésztő és állományának bemutatása, röptetések, versenyek, versenyszervezés és lebonyolítás, versenytechnika, kiállítások és díjkiosztók), valamint a szervezeti életet érintő közlemények (közgyűlési, tanácsülési, szakülési és elnökségi határozatok, illetve általánosságban véve a szervezeti élet aktuális kérdéseit fejtegető írások) teszik ki.

A szervezeti kereteket öltő magyar galambtenyésztés szakirodalmát egységes rendszerbe foglaló bibliográfia mindezidáig tehát nem állt a galambkedvelők és -tenyésztők rendelkezésére. A bibliográfia felhasználása egyrészt segítséget adhat a szervezett magyar galambtenyésztés históriájának rekonstruálásában azok számára, akik a hazai galambtartás forrásanyagának és szakirodalmának különböző korszakaiban szeretnének eligazodni. A magyar nyelvű szakirodalom összegyűjtésével, az abból napjainkig is aktuális információk felkutatásával, elérhetőségének lehetővé tételével, a szóban forgó témakör szakirodalma fejlődéstörténetének nyomon követhetőségével az összeállítás saját korunk galambtenyésztésének ügyét is szolgálni kívánja.

A bibliográfiai anyag gyűjtése 2015 júniusában zárult le.”

 

A tartalomjegyzék ide kattintva érhető el.