Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfő: 9-17 óráig
Kedd: 9-17 óráig
Szerda: 9-19 óráig
Csütörtök: 9-17 óráig
Péntek: 9-15 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
11389833


Hungaricumok

Tisztelt magyar galamb- és kisállatfajtákat tenyésztők, fajtaklubok!

 

A magyar nemzeti értékeket a Magyar Értéktár, a magyarság csúcsteljesítményeit a Hungarikumok Gyűjteménye tartja majd nyilván. A nemzeti értékek azonosításának, összegyűjtésének, rendszerezésének és nyilvántartásának rendjét, valamint a hungarikummá minősítés folyamatát a 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungaricumokról szóló kormányrendelet részletesen szabályozza.

Bármely állampolgár, civil és gazdasági szervezet kezdeményezheti a magyar szellemi és kulturális javak, szokások, jelképek és egyedi termékek valamelyikének bekerülését, az alulról felfelé építkező Magyar Értéktárba. Az egyes értékek értéktárakba való felvétele - egy erre rendszeresített adatlap kitöltésével - települési, megyei, országos vagy külhoni szinten javasolható. Adatlap általában a megyei önkormányzatok honlapjáról tölthetők le.

Az önkormányzatok döntése alapján jönnek létre a települési, a tájegységi és a megyei értéktárak. Ezek a helyi szintű nemzeti értékeket tartalmazzák. Az ágazati értéktárakat az e faladatra hatáskörrel rendelkező minisztériumok állítják össze.

Magyarország határain túl fellelhető, magyar vonatkozású nemzeti értékek nyilvántartásba vételét a Magyar Állandó Értekezlet szakbizottsága határozza meg. E nemzeti értékek kedvező elbírálás esetén a külhoni magyarság értéktárát gyarapítják.

A helyi és ágazati értéktárakban, továbbá a külhoni magyarság értéktárában szereplő, valamint az országos jelentőségű nemzeti értékek közül - a szakmai ágazati szakbizottságok értékelése alapján a Hungarikum Bizottság választja ki, hogy mi kerüljön a Magyar Értéktárba.

A Magyar Értéktárban nyilvántartott, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket a Hungarikum Bizottság minősíti majd hungarikummá.

A Hungarikumok Gyűjteményébe felvett értékek gondozói, kezelői, előállítói pályázhatnak majd a védjegy használatának elnyerésére.

Kérek mindenkit, egyént és fajtaklubot, egyesületet és szövetséget: gondolja át, mit kellene javasolni ezen értéktárakba.

Kérem, ha valaki javaslatot tesz, azt jelezze a szövetség felé, elkerülve ezáltal a kettős/többes jelölést. Mielőtt javasolna, győződjön meg róla, hogy más nem tette-e meg már.

Mi itt Székesfehérvárott javasoljuk a székesfehérvári bukót, a magyar óriásnyulat (egyik kitenyésztője a székesfehérvári Viniczay László), kezdeményezzük az erdélyi bukó, erdélyi duplakontyos bukó, szatmári babosszíves röpforgó, kolozsvári kék keringő, kassai bukó fajtákat.

 

                                                                                  Bárány István