Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfő: 9-17 óráig
Kedd: 9-17 óráig
Szerda: 9-19 óráig
Csütörtök: 9-17 óráig
Péntek: 9-15 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
11389836


Ajánlás a Magyar Kisállatfajták Napja rendezvényhez

Ajánlás a Magyar Kisállatfajták Napja rendezvény szervezéséhez
 
 Figyelembe véve az előző rendezvények gyakorlati tapasztalatait az elkövetkezendő bemutatók leendő szervezőinek az alábbi feltételek biztosítását jelöljük meg.
A rendezők törekedjenek arra, hogy a bemutató során minden magyar baromfi, galamb, nyúl fajta bemutatásra kerüljön.
Nem kerülhetnek bemutatásra azonban ezeken a rendezvényeken más országban kitenyésztett, illetve jelenleg más nemzeti szövetség gondozására bízott fajták az adott időpontban érvényes nemzeti szövetségi engedélyek nélkül.
I. A Magyar Kisállatfajták Napja rendezvény célja:
1. A magyar kisállattenyésztés népszerűsítése
Fontos feladat, hogy baromfi-, galamb- és nyúlfajtáinkat szakmai körökön kívüliek számára is széles körben kell megismertetni. Nem lehet eszköz a bemutató más fajokkal és fajtákkal történő kibővítése, ezért az ilyen rendezvényen csak az MGKSZ által gondozott magyar állatfajok és fajták mutathatók be.
2. Az eddigi tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy fenti céljaink eléréséhez elegendő lehetőséget biztosít kisállataink bemutatásának e formája.
II. A rendezvény időpontja:
Fontos feltétel, hogy a Magyar Kisállatfajták Napja rendezvény a kiállítási szempontból „holt” időnek számító május, június, július, augusztus hónapokban kerüljön megrendezésre. A szeptemberi időpont az állatok nagy vedlésének időszaka miatt már szakmailag nem ajánlott.
III. A rendezvény létrehozása:
1. A Magyar Kisállatfajták Napja bemutató rendezési jogát pályázati úton lehet elnyerni.
2. A pályázatot az MGKSZ elnökségéhez írásban kell benyújtani a várható időpontot legalább fél esztendővel megelőzően. A testület jogosult a beérkező pályázatok elbírálására és döntéshozatalra.
3. A pályázatnak tartalmaznia kell:
3.1. A rendezvény helyét és tervezett időpontját.
3.2. A rendezvény napjának pontos ütemezését (óra beosztással) nyitástól zárásig.
3.3. A rendezvény helyszínén a bemutatóhoz tartozó szakmai és ismeretterjesztő előadások tematikáját.
3.4. A rendezvény szervezője által készített költségvetési tervet, amelyben a rendező meghatározhatja a részvételi vagy nevezési költségeket.
IV. A rendezők feladatai:
4.1. A rendezés költségeinek biztosítása teljes mértékben a rendező szervezet feladata. A résztvevőktől hozzájárulást, illetve részvételi díjat kérhet a rendezőség.
4.2. A rendező szervezet feladata a szakhatósági engedélyek beszerzése után a nevezési ívek begyűjtése, azok feldolgozása és a beszállítási feladatok intézése, a jelentkezők teljes körű tájékoztatása.
4.3. A rendező feladata a rendezvényre beszállított állatok gondozása (etetés, itatás), egészségi állapotának megőrzése, valamint a rendezvény végéig az őrzésük biztosítása.
4.4. A ketreceket és eszközöket a rendező szervezet biztosítja, ehhez szükség esetén társszervezetektől segítséget vehet igénybe (ketreckölcsönzés).
4.5. A rendező térítési díj nélkül kérheti szövetségünk szaklapjában a bemutató meghirdetését, melyet a szerkesztőség az eseménynaptárban megjelentetni köteles.
4.6. A rendezvény költségviselői minden esetben a rendező szervezet és a bemutatón résztvevők közössége; nevezési díj vagy egyéb támogatási hozzájárulás megfizetésével.
V. Egyéb ajánlások
1. Az időpontválasztásnál figyelembe kell venni a májusi és augusztusi MGKSZ kisállatbörzék időpontját, amely védettséget élvez.
2. A Magyar Kisállatfajták Napja bemutatót önálló programként kell megrendezni, nem társítható más szakmai rendezvényekhez (például egyesületi kiállítás, fajtaklub bemutató, stb.). kapcsolható viszont helyi, lokális rendezvényekhez, kulturális programokhoz.
3. Elvárható, hogy a rendező szervezet törekedjen arra, hogy a Magyar Kisállatfajták Napja bemutató időtartama alatt szakmai továbbképző és ismeretterjesztő előadásokra kerüljön sor. Ezzel kapcsolatban a rendező feladata az előadások helyének és az előadók személyének biztosítása és a résztvevők körének széles tájékoztatása.
4. A Magyar Kisállatfajták Napja rendezvényen bemutatott egyedek nem bírálhatók, szakmai minősítésükre nincs mód.
5. A rendezvény egy napos, hosszabb időtartalom a nyári időjárási viszonyok miatt nem engedélyezhető.
 
Rendezéssel kapcsolatban jelentkezni lehet az MGKSZ irodájában azon egyesületeknek, amelyek a Magyar Ksállatfajták Napja eseményt meg kívánja rendezni. Jelentkezési határidő: minden év május 30-ig. Több jelentkező esetén az elnökség dönt a helyszínnel kapcsolatban. Amennyiben május 30-ig nem érkezik be pályázat, akkor az időn túli első jelentkezőnek adjuk a rendezés jogát. A jelentkezés benyújtásánál szükséges megjelölni a helyszínt, ahol a rendezvényt lebonyolítani kívánják illetve az időpontot. Szerencsés lenne, ha előtte az újságban illetve a honlapon reklámozni tudnánk ezt a rendezvényt. Várjuk érdeklődő tagegyesületeink jelentkezését. 
 
 
 
MGKSZ Elnöksége